Methode

Het streven van de makers van 10voorBiologie is de leerling te laten ontdekken dat alles om hem/haar heen met biologie te maken heeft. Docenten hebben met 10voorBiologie de flexibiliteit lesstof aan te bieden op de manier die het beste bij hen én de leerlingen past.

Keuze in didactische routes
Iedere docent kiest zijn eigen didactische route binnen 10voorBiologie: klassiek vanuit theoriehoofdstukken (27 voor vwo, 17 voor havo) of CoCo (concept-context) vanuit onze thema's. Onze thema's zijn verzamelingen aan opdrachten rondom een of meerdere contexten. Via deze opdrachten verwerken leerlingen de bijhorende theorie(hoofdstukken).

Bekijk het vwo-thema ´Cel in, cel uit´

Gestructureerd of vrij programma
Docenten stellen eigen arrangementen samen of volgen een door ons vooropgezet lesprogramma. Met onze Gulden Leerlijn is er een handig overzicht aan opdrachten, waarmee leerlingen alle lesstof conform eindtermen doorlopen. De overige opdrachten kunnen ingezet worden als herhaling, verdieping of om te differentiëren in de klas.

Theorieboek 10voorBiologieOnline én offline beschikbaar
10voorBiologie is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Als docent selecteert u de gewenste hoofdstukken en maakt zo eigen theoriebundels per leerjaar of semester. Put uit vele voorbeeld-PTA's en andere planningsdocumenten om eigen indelingen te bepalen.

Bekijk het vwo-hoofdstuk 'Ademhaling'


Extra's voor docenten
10voorBiologie is meer dan 'een methode'. Geregeld komen auteurs, uitgeverij en docenten bijeen om samen 10voorBiologie (en het biologieonderwijs in Nederland) naar een hoger niveau te tillen. Abonnees ontvangen ook:

  • Interactieve CoCo-systeemmatrix - Een praktisch handvat voor CoCo-onderwijs; deze matrix biedt een overzicht van ieder systeemconcept op elk niveau met bijpassende opdrachten in 10voorBiologie.

  • CoCo-overzichtstabellen - Alle ruim 1300 opdrachten in 10voorBiologie zijn in deze tabellen gerubriceerd, zodat direct per opdracht zichtbaar is welk domein met welke context en deelconcepten aan de orde komt.

  • Docentenhandleiding - Naast een uitgebreide toelichting op de achterliggende didactiek staan in onze docentenhandleiding honderden extra toetsvragen en examentrainingen (die dus niet op de site staan!).