Didactiek

Biologie is overal en overal is biologie. Het auteursteam van 10voorBiologie biedt leerlingen inzicht in de samenhang van de verschillende aspecten van het vak biologie en de rol van de moderne biologie in de samenleving. We vinden het bovendien belangrijk dat leerlingen geboeid raken door biologie en ze inzien waarom ze bepaalde zaken moeten kennen en kunnen.

10voorBiologie begint bij de toepassingen in de maatschappij
Anders dan bij andere methoden begint 10voorBiologie bij de toepassingen van de biologie in de maatschappij, en gaat daarna naar de theorie. Leerlingen krijgen een probleem voorgeschoteld dat opgelost (praktisch probleem) of verklaard (theoretisch probleem) moet worden, waarbij de leerling zelf op zoek moet gaan naar antwoorden (binnen of buiten de school).

Als je het zelf gedaan hebt, snap je het beter.

Leerling 5v

Biologie in de samenleving
Er wordt regelmatig aandacht besteed aan de manier waarop biologische kennis en vaardigheden een rol spelen in de maatschappij. Bij elk thema zijn er opdrachten waarbij de leerlingen uit moeten zoeken hoe de biologische kennis, die ze bezig zijn te vergaren, in de maatschappij functioneert. Hetzij door bezoek aan of contact leggen met bedrijven, hetzij door mediaonderzoek (internet, krant, tijdschrift, televisie).

Ieder individu leert en ontwikkelt zich op zijn eigen niveau
In de visie van 10voorBiologie is het noodzakelijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen zich individueel te ontwikkelen en hun sterke kanten te benutten en versterken. 10voorBiologie kent veel samenwerkingsopdrachten waarin leerlingen taken verdelen en leren omgaan met elkaars capaciteiten en vaardigheden. Ze leren hierbij veel van elkaar. 

Leerlingen volgen eigen leerroute

In de biologieles doen leerlingen dus niet allemaal hetzelfde, ze zijn met verschillende opdrachten bezig, doen dat in hun eigen tempo en op hun eigen manier.

Agnes van Straaten, eindredacteur