Training & begeleiding

Wat zijn goede handvatten om de actieve didactiek van 10voorBiologie in de lespraktijk te organiseren? Op welke manier kan blended learning zo ingezet worden dat leerlingen hier het meest profijt van hebben? In een op-maat-trainingstraject dat wij in overleg met de school/sectie en onderwijsadviesbureau Innofun opstellen, komen we gezamenlijk tot een passende invulling van (digitaal ondersteund) biologieonderwijs.

Training 10voorBiologie

Neem contact met ons op voor een invulling-op-maat voor uw sectie. Een mogelijk traject kan zijn:

Dagdeel 1: Eigen jaarplanning binnen 10voorBiologie
Samen met een auteur van de methode of een ervaren collega-gebruiker gaan we in op de organisatie van 10voorBiologie. We staan stil bij mogelijkheden en functionaliteiten van de online omgeving en maken samen een concreet leerplan voor het komende schooljaar.

Dagdeel 2: Aan de slag met digitale didactiek (verzorgd door Innofun)
Ict en moderne media bieden volop nieuwe mogelijkheden om leeractiviteiten afwisselender, meer op maat, efficiënter en effectiever te maken. Technologie mag nooit een doel op zich zijn: het gaat erom ict in te zetten als middel om je onderwijsdoelen te bereiken. De vraag is dan ook steeds: wat is de meerwaarde van de inzet van digitale media voor het leren? In de bijeenkomst komen thema's aan bod als het activeren van de lerende, het aansluiten bij de leervoorkeuren van leerlingen, differentiatie en adaptiviteit. 

Dagdeel 3: Maatwerk op school: hoe organiseer je dat met 10voorBiologie? (verzorgd door Innofun)
Hoe organiseer je een voor al die verschillende leerlingen effectieve les? Hoe volg je het persoonlijke leerpad van elke leerling en daag je elke leerling uit op zijn of haar niveau? En hoe voorkom je dat iedereen alleen nog maar met het eigen individuele leerproces bezig is, terwijl we samenwerken, samen leven en samen leren zo belangrijk vinden? Na een korte inleiding gaan de deelnemers met elkaar in dialoog aan de hand van een digitaal ondersteunde werkvorm.